Important Links

Our Institutions


Kulapati
K. M. Munshi

BHARATIYA VIDYA BHAVAN
[Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi]
Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
Kulapati K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.
 
Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64  
Fax No. 022 23630058  
E-mail : brbhavan@bom7.vsnl.net.in  
   
Founder: KULAPATI DR. K. M. MUNSHI  
President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA  
Vice-Presidents: SHRI MURLI S. DEORA
                                JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
   
 
Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI    LAMA * SHRI J.R.D. TATA * DR. A.   LAKSHMANASWAMI   MUDALIAR
PRINCE CHARLES * SHRI NEELAM SANJIVA   REDDY * ACHARYA JINAVIJAYA   MUNI
  HRH THE PRINCE OF   WALES * DR. K. SHIVARAMA   KARANTH * DR. V.V. GIRI
* SWAMI AKHANDANANDA * DR. S. RADHAKRISHNAN * SHRI S.K. PATIL
* SWAMI   GANGESHWARANANDA * DR. ZAKIR HUSAIN * SHRI G.D. BIRLA
* SWAMI CHINMAYANANDA * DR. FAKHRUDDIN ALI   AHMED * LORD FENNER   BROCKWAY
* SHRI C.   RAJAGOPALACHARI * SHRI JAYAPRAKASH   NARAYAN * JUSTICE SHRI M.   HIDAYATULLAH
* PANDIT JAWAHARLAL   NEHRU * SHRI SRI PRAKASA * SHRI MORARJI DESAI
* SARDAR VALLABHBHAI   PATEL * SHRI CHIMANLAL H.   SETALVAD * REV. MOTHER TERESA
* DR. RAJENDRA PRASAD * SIR C.P. RAMASWAMI   AIYAR * SHRI S. NIJALINGAPPA
* DR. R.C. MAJUMDAR * MAHAMAHOPADHYAYA * SWAMI   SATCHIDANANDA
* DR. G.S. PATHAK   DR. P.V. KANE * PROF. (DR.) A.N.   MOORTHYRAO
* RT. HON. HAROLD   MACMILLAN * SHRI B.G. KHER * LORD CALLAGHAN
* DR. R.R. DIWAKAR * SHRI MEGJI MATHRADAS * SMT. M.S.   SUBBULAKSHMI
* SIR H.V. DIVATIA * SHRI MOTILAL C.   SETALVAD *SRI CHINMOY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (* Deceased )
         
 
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA SHRI AVNISH MEHTA SHRI BANWARILAL PUROHIT
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA SMT. SHOBHANA BHARTIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Executive Committee
President :
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA
Members :
SHRI G.K. SUNDARAM
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI AVNISH MEHTA
SMT ANJANA A. SONAWALA
SHRI DEEPAK S.PAREKH
Hon. Secretaries :
Shri Mukul A. Sonawala
Sri Kirtidev G. Munshi
Vice-Presidents :
SHRI MURLI S. DEORA
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
Hon. Treasurer :
Sri I.R. Khandwala
Executive Secretary & Director General :
SHRI H.N. DASTUR
Permanent Invitee:
Dr. M.L. SHRIKANT
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
Director (Administration & Legal) :
SHRI RAJENDRA SINGH (IAS Rtd)
Director
(Sanskrit Studies & Research)

PROF. S.A. UPADHYAYA
Additional Registrar :
SHRI P.V. SANKARANKUTTY
Director (Bhavan's Shikshan Bharati) :
SHRI RAKESH SAXENA
Joint Directors :
SHRI V.V. BHASKARAN
SHRI P.N. SANTHANAGOPAL
SHRI YOGESH KAMDAR
Chief Accountant:
SHRI PRAKASH R. SHAH