Trustees and Office Bearers

Kulapati K. M. Munshi
BHARATIYA VIDYA BHAVAN [Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi] Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk, Kulapati K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.] Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64 Fax No. 022 23630058 E-mail : brbhavan@bom7.vsnl.net.in Founder: KULAPATI DR. K. M. MUNSHI President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA Vice-Presidents: SHRI MURLI S. DEORA JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA
* SHRI J.R.D. TATA * DR. A.   LAKSHMANASWAMI   MUDALIAR
PRINCE CHARLES
* SHRI NEELAM SANJIVA   REDDY * ACHARYA JINAVIJAYA   MUNI
 
HRH THE PRINCE OF WALES
* DR. K. SHIVARAMA   KARANTH * DR. V.V. GIRI
* SWAMI AKHANDANANDA
* DR. S. RADHAKRISHNAN * SHRI S.K. PATIL
* SWAMI GANGESHWARANANDA
* DR. ZAKIR HUSAIN * SHRI G.D. BIRLA
* SWAMI CHINMAYANANDA
* DR. FAKHRUDDIN ALI   AHMED * LORD FENNER   BROCKWAY
* SHRI C.   RAJAGOPALACHARI
* SHRI JAYAPRAKASH   NARAYAN * JUSTICE SHRI M.   HIDAYATULLAH
* PANDIT JAWAHARLAL   NEHRU
* SHRI SRI PRAKASA * SHRI MORARJI DESAI
* SARDAR VALLABHBHAI   PATEL
* SHRI CHIMANLAL H.   SETALVAD * REV. MOTHER TERESA
* DR. RAJENDRA PRASAD
* SIR C.P. RAMASWAMI   AIYAR * SHRI S. NIJALINGAPPA
* DR. R.C. MAJUMDAR
* MAHAMAHOPADHYAYA * SWAMI   SATCHIDANANDA
* DR. G.S. PATHAK
 DR. P.V. KANE * PROF. (DR.) A.N.   MOORTHYRAO
* RT. HON. HAROLD   MACMILLAN
* SHRI B.G. KHER * LORD CALLAGHAN
* DR. R.R. DIWAKAR
* SHRI MEGJI MATHRADAS * SMT. M.S.   SUBBULAKSHMI
* SIR H.V. DIVATIA
* SHRI MOTILAL C.   SETALVAD *SRI CHINMOY
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA SHRI AVNISH MEHTA SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI MURLI S. DEORA SHRI HARSH VARDHAN KANORIA SHRI DEEPAK S. PAREKH
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA SMT. SHOBHANA BHARTIA
 
Executive Committee
President : SHRI SURENDRALAL G. MEHTA Members : SHRI G.K. SUNDARAM SHRI BANWARILAL PUROHIT SHRI AVNISH MEHTA SMT ANJANA A. SONAWALA SHRI DEEPAK S.PAREKH Hon. Secretaries : Shri Mukul A. Sonawala Sri Kirtidev G. Munsh
Vice-Presidents : SHRI MURLI S. DEORA JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA Hon. Treasurer : Sri I.R. Khandwala
Executive Secretary & Director General : SHRI H.N. DASTUR
Permanent Invitee: Dr. M.L. SHRIKANT
Director (Administration & Legal) : SHRI RAJENDRA SINGH (IAS Rtd) Director (Sanskrit Studies & Research) PROF. S.A. UPADHYAYA Additional Registrar : SHRI P.V. SANKARANKUTTY
Director (Bhavan’s Shikshan Bharati) : SHRI RAKESH SAXENA Joint Directors : SHRI V.V. BHASKARAN SHRI P.N. SANTHANAGOPAL SHRI YOGESH KAMDAR Chief Accountant: SHRI PRAKASH R. SHAH